INWESTOR I DEWELOPER 
KG Group S.A.
Ul. Lea 202 a
30-133 Kraków
Tel. +48 12 636 42 51
biuro@kgg.com.pl

AGENT WYNAJMUJĄCY
BOIG

Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
Tel. +48 22 653 46 20
boig@boig.pl